ประวัติบริษัท

 

wan12

 

บริษัท แฮปปี้ไทม์ทัวร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ ปี 2550 โดยมีเจตคติในการทำงานคือ “ เวลาแห่งความสุข สนุกได้ทุกที่ กับ HAPPY TIME TOUR ”

ทีมงานมัคคุเทศก์ และพนักงานทุกคน มีความตั้งมั่นที่จะใช้ประสบการณ์ทั้งหมด จากการได้รับเกียรติมอบหมายในฐานะเป็น “ ผู้ประสานงาน , ผู้วางแผนงานและดำเนินการ , มัคคุเทศก์ ” ในการคิดและออกแบบรายการเดินทางหรือโปรแกรมการเดินทางอย่างพิถีพิถัน โดยเฉพาะองค์ประกอบต่างๆในการเดินทาง อาทิเช่น สายการบิน , ที่พัก , อาหาร , สถานที่ท่องเที่ยว , ข้อมูลเกร็ดประวัติศาสตร์ , ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ ให้กับคณะเดินทางเพื่อตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ตั้งไว้ในการเดินทางทั้งในประเทศ

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาในการทำงานที่สร้างสมประสบการณ์ในการเดินทางที่ผ่านมา ทั้งในประเทศ คณะผู้บริหารกำหนดนโยบายสำหรับลูกค้าคนสำคัญไว้ว่า ต้องการจะถ่ายทอด , นำเสนอ , คัดสรร และเฟ้นหา มาตรฐานคุณภาพขอการบริการที่ดีที่สุด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เหมาะสมกับลูกค้า , นักเดินทาง , กลุ่มบุคคล , คณะบุคคลนั้น ๆ โดยแสดงเจตนา คือ

“การเดินทางเพื่อสัมผัสธรรมชาติ รวมทั้งการเดินทางเพื่อการพักผ่อน .. คือ ปัจจัยที่ 5 ของการดำรงชีวิต .. ดังนั้นเราจะต้องสร้างสรรค์และสรรค์สร้างรายะละเอียดองค์ประกอบต่างๆในการเดินทางของท่าน ให้เหมาะสมและได้มาตรฐานทั้งคุณภาพ , ราคา ที่สำคัญต้องตรงตามเจตนารมณ์ , วัตถุประสงค์และความคาดหวังของลูกค้าแต่ละท่านที่ให้เกียรติเลือกเราเป็นผู้ดูแลในการเดินทาง … เพราะท่านคือ พระเจ้า ในการเดินทางเรา”

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s